Tarieven 2024

Alle tarieven gelden onder voorbehoud van prijswijzigingen en zijn exclusief het algemeen geldende BTW-tarief.
Per inzending worden administratiekosten in rekening gebracht (Basisinzendtarief, code XXX01).

Informatie:

Voor informatie kunt u contact opnemen met de afdeling DSU. Medewerkers van DSU zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar van 08:00 - 17:00 uur via
telefoonnr: 0320-238302.
U kunt DSU ook per e-mail bereiken: dsu.bvr@wur.nl

PDF 1

Het overzicht met alle diagnoses en bijbehorende tarieven per diersoort kunt u hier PDF-format openen en printen.

Artikel nr. Onderzoek Diersoort
XXX01
Artikel nr. XXX01
Onderzoek Basis inzendtarief
Diersoort Rund, Varken, Vogels/pluimvee, Paard, Schaap/geit, Hond, Vis, Overig/algemeen
Uitbesteed Nee
Prijs per inzending € 18,10
Basis inzendtarief Rund, Varken, Vogels/pluimvee, Paard, Schaap/geit, Hond, Vis, Overig/algemeen
WFN01
Artikel nr. WFN01
Onderzoek Basiskosten onderzoek wilde fauna
Diersoort Rund, Varken, Vogels/pluimvee, Paard, Hond, Wilde Fauna, Vis, Overig/algemeen
Uitbesteed Nee
Prijs per monster € 22,20
Opmerking Alle inzendingen betreffende het onderzoek in het kader van Wilde Fauna onderzoek dient vooraf gemeld te worden. Telefonisch op 0320-238438 of via de mail wilde.fauna@wur.nl. Wij adviseren om onderzoeksobjecten (kadavers, aas, etc.) zoveel mogelijk individueel, lekvrij te verpakken en daarna gekoeld te versturen. Betreffende onderzoeks¬objecten dienen vergezeld te gaan van een apart “Inzendformulier Wilde Fauna ” dat is te downloaden vanaf onze website.
Basiskosten onderzoek wilde fauna Rund, Varken, Vogels/pluimvee, Paard, Hond, Wilde Fauna, Vis, Overig/algemeen
ABO02
Artikel nr. ABO02
Onderzoek Algemeen bacteriologisch onderzoek
Synoniemen BO, Bacteriologie, Banale  kweek
Diersoort Rund, Varken, Vogels/pluimvee, Paard, Schaap/geit, Hond, Wilde Fauna, Overig/algemeen
Doorlooptijd 8-12 werkdagen
Uitbesteed Nee
In te zenden materiaal Diverse monstertypen mogelijk
Soort test Bacteriekweek / Isolatie
Prijs per monster € 58,30
Algemeen bacteriologisch onderzoek Rund, Varken, Vogels/pluimvee, Paard, Schaap/geit, Hond, Wilde Fauna, Overig/algemeen
WFN08
Artikel nr. WFN08
Onderzoek Algemeen virologisch onderzoek
Diersoort Rund, Varken, Vogels/pluimvee, Paard, Hond, Wilde Fauna, Vis, Overig/algemeen
Doorlooptijd Op aanvraag
Uitbesteed Nee
In te zenden materiaal Vogel
Soort test Virologie
Prijs per monster Op aanvraag
Opmerking Alle inzendingen betreffende het onderzoek in het kader van Wilde Fauna onderzoek dient vooraf gemeld te worden. Telefonisch op 0320-238438 of via de mail wilde.fauna@wur.nl. Wij adviseren om onderzoeksobjecten (kadavers, aas, etc.) zoveel mogelijk individueel, lekvrij te verpakken en daarna gekoeld te versturen. Betreffende onderzoeks¬objecten dienen vergezeld te gaan van een apart “Inzendformulier Wilde Fauna ” dat is te downloaden vanaf onze website.
Algemeen virologisch onderzoek Rund, Varken, Vogels/pluimvee, Paard, Hond, Wilde Fauna, Vis, Overig/algemeen
AI02
Artikel nr. AI02
Onderzoek Aviaire Influenza isolatie (individueel)
Synoniemen Vogelpest, Vogelgriep
Diersoort Vogels/pluimvee, Wilde Fauna
ISO17025 ISO 17025 geaccrediteerd
Accreditatie voor de volgende combinaties (aangeduid met een Q):
Swabs
Eend Q
Kalkoen Q
Kip Q
Vogel Q
Conformiteit eigen methode
Doorlooptijd Op aanvraag
Uitbesteed Nee
In te zenden materiaal Faeces / Swab
Soort test Virus isolatie
Prijs per monster € 178,10
7 t/m 20: € 124,70
21 of meer: € 112,30
Opmerking Voor dit onderzoek geldt een vooraanmelding van 2 weken voor inzending vanaf 20 samples bij gepoold onderzoek en vanaf 5 samples bij individueel onderzoek. Indien er geen vooraanmelding wordt gedaan dan zal dit vertraging van het onderzoek tot gevolg hebben. Na monstername dienen de onderzoeksobjecten gekoeld te worden verzonden naar Wageningen Bioveterinary Research t.a.v. de afdeling DSU. De onderzoeksobjecten dienen uiterlijk binnen 36 uur na afname op de afdeling DSU aanwezig te zijn.
Aviaire Influenza isolatie (individueel) Vogels/pluimvee, Wilde Fauna
AI18
Artikel nr. AI18
Onderzoek Aviaire Influenza isolatie (pool)
Synoniemen Vogelpest, Vogelgriep
Diersoort Vogels/pluimvee, Wilde Fauna
ISO17025 ISO 17025 geaccrediteerd
Accreditatie voor de volgende combinaties (aangeduid met een Q):
Swabs
Eend Q
Kalkoen Q
Kip Q
Vogel Q
Conformiteit eigen methode
Doorlooptijd Op aanvraag
Uitbesteed Nee
In te zenden materiaal Faeces / Swab
Soort test Virus isolatie
Prijs per pool € 186,10
7 t/m 20: € 133,00
21 of meer: € 120,80
Maximaal aantal monsters per pool 5
Opmerking Voor dit onderzoek geldt een vooraanmelding van 2 weken voor inzending vanaf 20 samples bij gepoold onderzoek en vanaf 5 samples bij individueel onderzoek. Indien er geen vooraanmelding wordt gedaan dan zal dit vertraging van het onderzoek tot gevolg hebben. Na monstername dienen de onderzoeksobjecten gekoeld te worden verzonden naar Wageningen Bioveterinary Research t.a.v. de afdeling DSU. De onderzoeksobjecten dienen uiterlijk binnen 36 uur na afname op de afdeling DSU aanwezig te zijn.
Aviaire Influenza isolatie (pool) Vogels/pluimvee, Wilde Fauna
AI06
Artikel nr. AI06
Onderzoek Aviaire Influenza isolatie orgaan (pool)
Synoniemen Vogelpest
Diersoort Vogels/pluimvee, Wilde Fauna
ISO17025 ISO 17025 geaccrediteerd
Accreditatie voor de volgende combinaties (aangeduid met een Q):
Long Trachea
Kip Q Q
Vogel Q Q
Conformiteit eigen methode
Doorlooptijd Meer dan 12 werkdagen
Uitbesteed Nee
In te zenden materiaal Orgaan
Soort test Virus isolatie
Prijs per pool € 196,60
7 t/m 20: € 143,30
21 of meer: € 130,80
Opmerking Na monstername dienen de onderzoeksobjecten gekoeld te worden verzonden naar Wageningen Bioveterinary Research t.a.v. de afdeling DSU. De onderzoeksobjecten dienen zo spoedig mogelijk na afname (binnen 36 uur) op de afdeling DSU aanwezig te zijn.
Aviaire Influenza isolatie orgaan (pool) Vogels/pluimvee, Wilde Fauna
AI44
Artikel nr. AI44
Onderzoek Aviaire Influenza NGS
Synoniemen Vogelpest, AI
Diersoort Vogels/pluimvee, Wilde Fauna
Doorlooptijd 8-12 werkdagen
Uitbesteed Nee
In te zenden materiaal Swab
Soort test Sequencen
Prijs per monster € 1764,40
Maximaal aantal monsters per pool 5
Aviaire Influenza NGS Vogels/pluimvee, Wilde Fauna
AI03
Artikel nr. AI03
Onderzoek Aviaire Influenza PCR (individueel)
Synoniemen Vogelpest, Vogelgriep
Diersoort Vogels/pluimvee, Hond, Wilde Fauna
ISO17025 ISO 17025 geaccrediteerd
Accreditatie voor de volgende combinaties (aangeduid met een Q):
Long Swabs Trachea
Kip Q Q Q
Vogel Q Q Q
Conformiteit eigen methode gemodificeerd van aanbevolen test Europees referentielab
Doorlooptijd 1-3 werkdagen
Uitbesteed Nee
In te zenden materiaal Faeces / Swab
Soort test PCR
Prijs per monster € 115,20
6 t/m 15: € 81,80
16 of meer: € 56,90
Opmerking Voor de AI PCR test kunnen trachea en cloaca swabs van individuele vogels ingestuurd worden. Bij uitzondering kunnen mestmonsters geaccepteerd worden. Omdat mest vaak niet goed te testen is, kan dit leiden tot de uitslag “materiaal ongeschikt voor deze bepaling”. Het insturen van mest is daarom voor eigen risico van de inzender.
Aviaire Influenza PCR (individueel) Vogels/pluimvee, Hond, Wilde Fauna
AI07
Artikel nr. AI07
Onderzoek Aviaire Influenza PCR (pool)
Synoniemen Vogelpest, Vogelgriep
Diersoort Vogels/pluimvee, Wilde Fauna
ISO17025 ISO 17025 geaccrediteerd
Accreditatie voor de volgende combinaties (aangeduid met een Q):
Long Swabs Trachea
Kip Q Q Q
Vogel Q Q Q
Conformiteit eigen methode gemodificeerd van aanbevolen test Europees referentielab
Doorlooptijd 1-3 werkdagen
Uitbesteed Nee
In te zenden materiaal Faeces / Swab
Soort test PCR
Prijs per pool € 124,10
6 t/m 15: € 90,80
16 of meer: € 65,80
Maximaal aantal monsters per pool 5
Opmerking Voor de AI PCR test kunnen trachea en cloaca swabs van individuele vogels ingestuurd worden. Bij uitzondering kunnen mestmonsters geaccepteerd worden. Omdat mest vaak niet goed te testen is, kan dit leiden tot de uitslag “materiaal ongeschikt voor deze bepaling”. Het insturen van mest is daarom voor eigen risico van de inzender.
Aviaire Influenza PCR (pool) Vogels/pluimvee, Wilde Fauna
AI05
Artikel nr. AI05
Onderzoek Aviaire Influenza PCR orgaan (pool)
Synoniemen Vogelpest, Vogelgriep
Diersoort Vogels/pluimvee, Wilde Fauna
ISO17025 ISO 17025 geaccrediteerd
Accreditatie voor de volgende combinaties (aangeduid met een Q):
Long Swabs Trachea
Kip Q Q Q
Vogel Q Q Q
Conformiteit eigen methode gemodificeerd van aanbevolen test Europees referentielab
Doorlooptijd 1-3 werkdagen
Uitbesteed Nee
In te zenden materiaal Orgaan
Soort test PCR
Prijs per pool € 133,60
6 t/m 15: € 100,10
16 of meer: € 75,20
Maximaal aantal monsters per pool 5
Aviaire Influenza PCR orgaan (pool) Vogels/pluimvee, Wilde Fauna
AI01
Artikel nr. AI01
Onderzoek Aviaire Influenza serologie ELISA
Synoniemen Vogelpest, Vogelgriep
Diersoort Vogels/pluimvee, Wilde Fauna
ISO17025 ISO 17025 geaccrediteerd
Accreditatie voor de volgende combinaties (aangeduid met een Q):
Serum Serum_AI_GD_ELISA
Kip Q Q
Conformiteit eigen methode
Doorlooptijd 4-7 werkdagen, indien bevestigingsonderzoek nodig is maximaal 12 werkdagen
Uitbesteed Nee
In te zenden materiaal Serum
Soort test ELISA / pos resultaat confirmatie HAR
Prijs per monster € 15,90
101 of meer: € 11,60
Aviaire Influenza serologie ELISA Vogels/pluimvee, Wilde Fauna
AI11
Artikel nr. AI11
Onderzoek Aviaire Influenza serologie HAR H5/H7
Synoniemen Vogelpest, Vogelgriep
Diersoort Vogels/pluimvee, Wilde Fauna
ISO17025 ISO 17025 geaccrediteerd
Accreditatie voor de volgende combinaties (aangeduid met een Q):
Serum
Kip Q
Conformiteit eigen methode
Doorlooptijd 1-3 werkdagen
Uitbesteed Nee
In te zenden materiaal Serum
Soort test HAR
Prijs per monster € 34,30
101 of meer: € 13,90
Aviaire Influenza serologie HAR H5/H7 Vogels/pluimvee, Wilde Fauna
AI39
Artikel nr. AI39
Onderzoek Aviaire Influenza serologie typering
Diersoort Vogels/pluimvee, Wilde Fauna
Doorlooptijd Meer dan 12 werkdagen
Uitbesteed Nee
In te zenden materiaal Serum
Soort test Luminex
Prijs per monster € 155,40
Aviaire Influenza serologie typering Vogels/pluimvee, Wilde Fauna
BTN13
Artikel nr. BTN13
Onderzoek Botulinum toxine typering (vogel)
Synoniemen Clostridium botulinum, Botulisme
Diersoort Vogels/pluimvee, Wilde Fauna
Doorlooptijd 4-7 werkdagen
Uitbesteed Nee
In te zenden materiaal Diverse monstertypen mogelijk / Kadaver / Levensmiddelen / Voer
Soort test Typering
Prijs per monster € 597,00
Botulinum toxine typering (vogel) Vogels/pluimvee, Wilde Fauna
CAM02
Artikel nr. CAM02
Onderzoek Campylobacter isolatie
Diersoort Vogels/pluimvee, Schaap/geit, Hond, Overig/algemeen
ISO17025 ISO 17025 geaccrediteerd
Accreditatie voor de volgende combinaties (aangeduid met een Q):
Huid Vlees
Kip Q Q
Vogel Q Q
Conformiteit NEN-EN-ISO 10272-1
Doorlooptijd 4-7 werkdagen
Uitbesteed Nee
In te zenden materiaal Diverse monstertypen mogelijk
Soort test Bacteriekweek / Isolatie
Prijs per monster € 30,00
Campylobacter isolatie Vogels/pluimvee, Schaap/geit, Hond, Overig/algemeen
CAM04
Artikel nr. CAM04
Onderzoek Campylobacter spp (PCR)
Diersoort Rund, Varken, Vogels/pluimvee, Paard, Schaap/geit, Hond, Wilde Fauna, Overig/algemeen
Doorlooptijd 8-12 werkdagen
Uitbesteed Nee
In te zenden materiaal Diverse monstertypen mogelijk
Soort test PCR
Prijs per monster € 115,20
6 t/m 15: € 81,80
16 of meer: € 56,90
Campylobacter spp (PCR) Rund, Varken, Vogels/pluimvee, Paard, Schaap/geit, Hond, Wilde Fauna, Overig/algemeen
CHP03
Artikel nr. CHP03
Onderzoek Chlamydia ompA genotypering
Synoniemen Aviaire Chlamydiosis, Papegaaienziekte, Abortus, Psittacose
Diersoort Vogels/pluimvee, Overig/algemeen
Doorlooptijd Op aanvraag
Uitbesteed Ja
In te zenden materiaal Faeces / Kadaver / Swab
Soort test PCR
Prijs per monster € 104,90
Chlamydia ompA genotypering Vogels/pluimvee, Overig/algemeen
CHP02
Artikel nr. CHP02
Onderzoek Chlamydia psittaci PCR
Synoniemen Aviaire Chlamydiosis, Papegaaienziekte, Psittacose
Diersoort Vogels/pluimvee, Overig/algemeen
Doorlooptijd 4-7 werkdagen
Uitbesteed Nee
In te zenden materiaal Diverse monstertypen mogelijk
Soort test PCR
Prijs per monster € 121,10
6 t/m 15: € 87,70
16 of meer: € 62,80
Chlamydia psittaci PCR Vogels/pluimvee, Overig/algemeen
CHS01
Artikel nr. CHS01
Onderzoek Chlamydia spp. PCR
Synoniemen Chlamydiosis, Chlamydiose
Diersoort Rund, Varken, Vogels/pluimvee, Paard, Schaap/geit, Hond, Wilde Fauna, Overig/algemeen
Doorlooptijd 8-12 werkdagen
Uitbesteed Nee
In te zenden materiaal Diverse monstertypen mogelijk
Soort test PCR
Prijs per monster € 115,20
6 t/m 15: € 81,80
16 of meer: € 56,90
Chlamydia spp. PCR Rund, Varken, Vogels/pluimvee, Paard, Schaap/geit, Hond, Wilde Fauna, Overig/algemeen